JavaScript is not enabled in your browser.
Terug naar overzicht

Blog

Download onze white paper voor advocaten, notarissen en juristen

07-04-2021

newsItem.foto.alt

Er wordt wel eens gezegd dat advocaten- en notariskantoren 100% informatie zijn. Dit vergt veel inspanning rondom de optimalisatie van de informatievoorziening en de beveiliging ervan. Als het gaat om informatieverwerking zijn niet alleen efficiency en kosten de hoogste prioriteit, maar zou dataveiligheid voorop moeten staan in deze branche. Uit een grootschalige steekproef onder bijna 2.000 advocatenkantoren bleek 15% -dus maar liefst 1 op 6!- gecompromitteerde systemen te hebben als gevolg van een targetted attack. En dat is niet alleen opvallend, maar ook verontrustend. Over het algemeen worden mkb bedrijven juist niet bewust getarget. Dat het in deze branche wel zo is, zou een duidelijke extra stimulans moeten zijn om orde op zaken te stellen. Op technisch vlak, maar zeker ook rondom medewerkers bewustzijn en kennis, veilige processen en de AVG. 

Meer dan een issue voor het IT-team

Informatiebeveiliging is een issue dat niet meer gemakshalve kan worden overgedragen aan een IT-team.
Het vergt continue aandacht van iedereen binnen de organisatie. Ook nieuwe manieren van werken, voornamelijk via de cloud, vergen aanpassing en aandacht voor veiligheid en veranderingsprocessen. Advocaten, notarissen en juristen worden steeds meer geconfronteerd met digitalisering van werkzaamheden. Denk daarbij aan overheidsportalen of gedigitaliseerde identificatie, documentatie en vastlegging van identiteiten.

Download de white paper

Download onze white paper voor advocaten, notarissen en juristen voor nieuwe inzichten op het gebied van digitale veiligheid en direct toepasbare tips specifiek voor de rechtskundige dienstverlening.

Onze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie