JavaScript is not enabled in your browser.

Privacyverklaring

Wij hebben jouw privacy hoog in het vaandel staan. Daarom gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om en houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We zijn zuinig in het opvragen en bewaren van gegevens en proberen dit te beperken tot hetgeen we echt nodig hebben. Hierbij zoeken we altijd een fatsoenlijke balans met onze commerciële doelstellingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Perfect Day verwerkt en met welk doel we dat doen. Heb je vragen? Die beantwoorden we graag! Je kunt ons bereiken via e-mail contact@perfectday.nl of telefonisch op nummer 085-048 61 09.
 

Organisatie

Perfect Day, gevestigd aan de Saturnuslaan 60 te Den Haag, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Perfect Day is onderdeel van NN Zakelijke Diensten B.V. gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84455314. Je kunt onze contactgegevens vinden op onze website: https://perfectday.nl/contact.
 

Verwerking van Persoonsgegevens

Er zijn 2 manieren waarop wij in het bezit van jouw persoonsgegevens kunnen zijn gekomen:
 

 • Je maakt gebruik van onze diensten.
 • Je hebt je gegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld om een download van de website te bemachtigen, een afspraak te maken of je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Als je gebruik maakt van onze diensten verwerkt Perfect Day de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres; 
 • bankrekeningnummer.

Perfect Day verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Ook hebben wij niet de intentie om persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers jonger dan 16 jaar te verwerken. Maar, eerlijk is eerlijk: we controleren de leeftijd van onze website bezoekers niet. Wij adviseren ouders om zich te verdiepen in de online activiteiten van hun kinderen en het gesprek met ze aan te gaan over bedrijven die zo veel mogelijk gegevens van ze willen verzamelen. Dat is vooralsnog – helaas – de beste manier om te voorkomen dat ze gegevens zonder jouw toestemming weggeven. Ons uitgangspunt is dat wij zo min mogelijk persoonsgegevens willen verwerken en actief sturen op de principes van privacy by default en privacy by design.
 

Doel van de verwerking

Perfect Day verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:
 

 • communicatie met als doel onze dienstverlening aan jou te verkopen;
 • communicatie die nodig is voor onze dienstverlening;
 • informatie over wijzigingen van onze diensten;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • het afhandelen van jouw betaling.


Perfect Day verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
 

 • Als je contact met ons opneemt via de website of een dienst van Perfect Day afneemt vragen wij toestemming om jouw gegevens te verwerken.

   
 • Als wij een cyber scan voor je uitvoeren of als je een Security Pakket afneemt is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Derde partijen

Perfect Day maakt gebruik van een aantal derde partijen (hulpverleners en/of partners) voor het leveren van haar diensten. Zie ook specifieke informatie hierover in onze Voorwaarden voor dienstverlening. Wij delen in principe geen persoonsgegevens met derde partijen tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou of als we wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Wij gebruiken jouw IP adres -als je daarvoor toestemming hebt gegeven- om jouw websitegebruik te kunnen meten en je relevante aanbiedingen te doen. Verder hebben we alleen IP-adressen nodig als je een Security Pakket bij ons afneemt met daarbij een vulnerability scan. Voor de vulnerability scan scannen wij op jouw verzoek één website (url) en één kantoor IP-adres. Je geeft ons daarmee toestemming om de opgegeven url en het IP-adres te scannen en waart ons vrij van eventuele bezwaren van betrokken derde partijen zijn, zoals de IT-leverancier of hosting partij. Je doet er goed aan hen van tevoren even te informeren hierover. Voor het uitvoeren van phishingtests heeft Perfect Day de e-mailadressen van de medewerkers nodig. De tests worden via de software van onze leverancier uitgezet. Deze persoonsgegevens zal Perfect Day doorgeven aan de betreffende hulppersoon zodat de phisingtests kunnen worden uitgevoerd. De hulppersonen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de correcte bescherming van de persoonsgegevens. Er is geen verwerkersrelatie tussen Perfect Day en de hulppersonen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Google

Voor onze website perfectday.nl gebruikt Perfect Day de diensten van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Perfect Day heeft met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij delen gegevens met Google voor onze eigen advertentiedoeleinden, zoals bijvoorbeeld retargetting via social media. 

De gegevens die worden verzameld door Google kunnen zij aan derden verstrekken indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht of wanneer derden deze informatie namens Google verwerken. Perfect Day heeft daar geen invloed op. Google is een Amerikaans bedrijf en de gegevens worden in Amerika opgeslagen. In Amerika zijn andere regels omtrent privacy en gegevensbescherming van toepassing dan in Europa.

Salesforce en Pardot

Als je geïnteresseerd bent in Perfect Day en je gegevens hebt achtergelaten, of als je klant bij ons bent, bewaren wij jouw gegevens voor sales- en communicatiedoeleinden en om eventuele betalingen af te handelen. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuuradres, telefoonnummer en e- mailadres. Wij verwerken deze gegevens in een CRM-systeem van Salesforce. Wij gebruiken daarbij ook de marketingmodule Pardot om mailings en nieuwsbrieven te kunnen versturen. Jouw gegevens worden bewaard bij een hostingpartij die haar servers in de EU heeft staan, zodat alle Europese wetten op gegevensbescherming en -beveiliging van toepassing zijn. Deze partij is onder andere ISO 27001 gecertificeerd. Wij bewaren klantgegevens zo lang als je klant bent en nog 5 jaar daarna. Als je geen klant bent en we bewaren je gegevens alleen voor marketingdoeleinden verwijderen we je gegevens na 2 jaar.
 

Financiële administratie

Voor onze financiële administratie verwerken wij klant- en betaalgegevens zoals namen, (e- mail) -adressen, telefoonnummers en rekeningnummers op een cloudplatform genaamd MoneyBird. Uiteraard hebben wij een verwerkersovereenkomst met ze gesloten. Zij verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en voldoen aan alle Europese Privacyregelingen.

 

Mailingcampagnes

Wij gebruiken Pardot, de marketingmodule van Salesforce om mailingcampagnes door te voeren en om je gericht informatie en aanbiedingen toe te sturen. We doen dat uiteraard alleen als we daar toestemming van jou voor hebben gekregen. We geven jouw e-mailadres niet door aan derden en het wordt ook niet gebruikt voor andere doelen. Jouw gegevens worden bewaard bij een hostingpartij die haar servers in de EU heeft staan, zodat alle Europese wetten op gegevensbescherming en -beveiliging van toepassing zijn. Deze partij is onder andere ISO 27001 gecertificeerd. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Perfect Day maakt geen gebruik van software waarmee op basis van persoonsgegevens geautomatiseerde besluiten worden genomen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.
 

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Die kun je niet aan of uit zetten. Met analytische cookies kun je meten hoe je website presteert. Bijvoorbeeld hoeveel bezoekers erop komen, hoeveel pagina’s zij gemiddeld bezoeken en hoe lang ze op de website blijven. Deze data is geanonimiseerd. Dat betekent dat we het niet naar een persoon kunnen herleiden en alleen data van alle bezoekers bij elkaar zien. Tracking cookies zijn de cookies die je wel op individueel niveau kunt gebruiken en die ons inzicht geven in hoe geïnteresseerd jij bent in onze dienstverlening. Het zijn eigenlijk marketing cookies dus op basis waarvan we via advertenties en onze website proberen te verkopen.

Wij plaatsen alleen tracking cookies als je ons daar toestemming voor geeft. Als het schuifje in de cookie consent banner op ‘aan’ staat, geef je ons toestemming om ze te plaatsen.

In onze cookieverklaring zie je precies welke cookies wij en derde partijen plaatsen en met welk doel we dat doen.

 

Beveiliging

Gezien de aard van onze dienstverlening begrijp je dat wij het nogal nauw nemen met de beveiliging van jouw persoonsgegevens. We willen misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens absoluut voorkomen. Daarom hebben wij onder meer de volgende maatregelen genomen:

 

 • Wij gebruiken beveiligde verbindingen voor onze website perfectday.nl.
 • Wij versleutelen onze bestanden op verschillende niveaus.
 • Wij beperken de toegang tot bestanden via logische toegangscontrole.
 • Wij valideren onze mail met de gangbare e-mailbeveiligingsstandaarden.
 • Wij gebruiken 2-factor-authenticatie.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wij houden de volgende bewaartermijnen aan voor onze persoonsgegevens. Marketinggegevens bewaren wij 2 jaar. Persoonsgegevens in onze (financiële) administratie bewaren wij 5 jaar.
 

Inzage en wijziging van jouw persoonsgegevens

Wil je weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen? Je hebt het recht om ze in te zien, op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ons uitgangspunt is dat we geen onnodige informatie verzamelen en al zeker niet opslaan. Stuur een mail naar contact@perfectday.nl en je krijgt binnen 5 werkdagen antwoord. 
 

Klacht en Autoriteit Persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, horen wij dat graag! Wij vinden dit onderwerp erg belangrijk en willen het graag weten als je ontevreden bent. Stuur ons in dat geval een e-mail op contact@perfectday.nl. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen tegen onze verwerking van persoonsgegevens bij de Nederlandse toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens, maar we hopen uiteraard dat je ons eerst in de gelegenheid stelt het zelf tot jouw tevredenheid op te lossen.
 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Perfect Day houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. De gewijzigde verklaring zullen wij altijd op onze website perfectday.nl publiceren. Wij raden je aan om de privacyverklaring op de website regelmatig te bekijken, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Onze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie